Wet- en regelgeving


Wij van Somos Thuiszorg vinden het heel belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de wijzigingen in de wet – en regelgeving. Daarom hebben wij toegewijd personeel dat continu zich bezig houdt met het volgen van de ontwikkelingen op dit vlak. Dit is tevens een manier waarop wij onze kwaliteit bewaken.

Vanuit wet- en regelgeving wordt er zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. In onze algemene voorwaarden staat vastgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Onze klanten zijn de reden van ons bestaan. Daarom is het voor ons van cruciaal belang dan onze klanten inspraak hebben in het beleid en verbeterplannen van onze organisatie. Dit doen wij aan de hand van onze klantenraad. Bij onze intake informeren onze medewerkers u meer hierover.